Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
19 lipca 2018


Download (PDF, 165KB)
Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem “Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”

      Konkurs organizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie wraz z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. o. Pio w Kuriance. Jego inicjatorem był Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu SISG. Komisja Konkursowa w składzie: Izabela Basińska, Bożena Diemjaniuk i Józefa Drozdowska, przyznała sześć nagród, pięć w kategorii poetyckiej (jedną pierwszą, dwie drugie i dwie trzecie) i jedną w kategorii prozatorskiej. Wyróżnień nie przyznano. W kategorii poetyckiej nagrodzeni zostali: Katarzyna Wiktoria Polak z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę za wiersz pt. “Błogosławiona Marianna Biernacka”‘; Tadeusz Dejnecki z Płocka – drugą nagrodę za wiersz pt. “Błogosławiona Marianna Biernacka”; Bogdan Nowicki z Zabrza – drugą nagrodę za wiersz “Ofiarowanie”; Wanda Łomnicka-Dulak z Piwnicznej-Zdroju – trzecią nagrodę za wiersz pt. “Życiorys” i Małgorzata Pieńkowska z Malinówki Wielkiej – trzecią nagrodę za wiersz pt. “Tak zwyczajnie na śmierć”. W kategorii prozatorskiej pierwszą nagrodę otrzymała Barbara Aleksiejczyk z Kurianki za pracę pt. “Mania”.

      Uroczystość wieńcząca konkurs miała miejsce 13 lipca b.r. w Kuriance w ukwieconym Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. o. Pio, w dniu, w którym przypada wspomnienie liturgiczne bł. Marianny Biernackiej i jej heroicznej postawy. Marianna Biernacka jest patronką teściowych i synowych oraz obrończynią poczętego życia, dumą ziemi lipskiej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prawnukowie błogosławionej Grażyna Serafin i Stanisław Betko. W spotkaniu uczestniczyło wielu zacnych gości na czele z proboszczem lipskim, ks. kan. Waldemarem Sawickim i burmistrzem Lipska nad Biebrzą – Lechem Łępickim. W tym uroczystym dniu do Kurianki przybyli prezes Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego – Ryszard Korąkiewicz, dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie – Zdzisław Wasilewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska – Roman Rogoziński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku – Franciszek Wiesław Bochonko, znawczyni folkloru, inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych w Lipsku – Krystyna Cieśluk oraz artyści muzycy z Augustowa – Paulina Zambrowska i Grzegorz Sobczak, poeci Leonarda Szubzda z Sokółki z mężem Zygmuntem i Czesław Kowalewski z Augustowa, członkowie Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego -Tomasz Chilicki i Piotr Godlewski, podopieczni i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. o. Pio oraz inne osoby. Przybyła trójka laureatów: Barbara Aleksiejczyk, Katarzyna Wiktoria Polak i Małgorzata Pieńkowska. Po zakończeniu uroczystości i poczęstunku (przygotowanych pod kierunkiem Krystyny Zawadzkiej)  oraz zwiedzeniu pracowni ośrodka jej uczestnicy mieli możliwość poznania rodzinnej miejscowość bł. Marianny Biernackiej, czyli Lipska nad Biebrzą, zwiedzili także dom, w którym mieszkała i z którego poszła na męczeńską śmierć.

      Z inicjatywy Krzysztofa Anuszkiewicza powstała książka poświęcona bł. Mariannie Biernackiej. Została ona wydana przez Jamiński Zespół Indeksacyjny. Zawiera utwory nagrodzone w konkursie oraz dwa inne teksty, a mianowicie opowiadanie Alicji Bolińskiej pt. “Pan Bóg wie, co robi” i mój wiersz zatytułowany “Błogosławiona Marianno”. Książka jest pracą zbiorową. Powstała pod redakcją Krzysztofa Anuszkiewicza, Bożeny Diemjaniuk i Józefy Drozdowskiej. Projekt okładki i skład książki wykonał Krzysztof Zięcina, zaś ilustrację na okładce – Renata Rybsztat. Korzystaliśmy też z pomocy Izabeli Basińskiej oraz Leszka Siemienowicza, za co im serdecznie dziękujemy. Książka została opatrzona tytułem “Tak zwyczajnie na śmierć”. Jest to zarazem tytuł wiersza Małgorzaty Pieńkowskiej. Miejmy nadzieję, że w Kuriance narodzą się kolejne książki.

      Główne uroczystości odpustowe upamiętniające heroiczną postawę bł. Marianny oraz śmierć wszystkich 50 mieszkańców Lipska w lipcu 1943 roku, pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego – Jerzego Mazura, miały miejsce 14 lipca w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej, zaś po południu wiele osób uczestniczyło w pielgrzymce do miejsca, gdzie mieszkańcy Lipska wraz z Marianną Biernacką zostali zamordowani przez Niemców w fortach pod wsią Naumowicze na terytorium Białorusi (jest to teren parafii w Adamowiczach). Tam, pod przewodnictwem Biskupa Grodna – Aleksandra Kaszkiewicza, odbywały się uroczystości związane z 75 rocznicą tragicznej śmierci mieszkańców Lipska. Uroczystość była bardzo wzruszająca.

Józefa Drozdowska


18 lipca 2018


PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Augusta w Augustowie z terenu województwa Podlaskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Białymstoku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 510 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Podlaskiego .
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

27,8225 ton żywności;

2277 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 43 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 43 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkania dla 43 uczestnikówInformujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchwalania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok z siedzibą w Suwałkach, ul. Kowieńska 3/18
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie , ul. Mostowa 12D.

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 


6 czerwca 2018


Jeszcze tylko do  15 czerwca 2018 r. można nadsyłać prace do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”, poświęconym postaci błogosławionej Marianny Biernackiej, patronki życia, macierzyństwa, teściowych. W roku 2018 obchodzimy 130 rocznicę urodzin oraz 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionej. Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą, na terenie dzisiejszej diecezji ełckiej. Została rozstrzelana 13 lipca 1943 r. w fortach niedaleko wsi Naumowicze pod Grodnem i w ten sposób ocaliła życie swojej synowej, która była w stanie błogosławionym. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”
Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance.
Cele konkursu:
– upamiętnienie 130 rocznicy urodzin i 75 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
– pogłębienie znajomości życia i ofiarnej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
– rozbudzenie zainteresowań postacią patronki teściowych i dzieci nienarodzonych,
– rozwijanie talentów literackich.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– poetyckiej,
– prozatorskiej.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby dorosłe.
3. Prace powinny być autorskimi tekstami poszczególnych uczestników. Wymaga się, aby wcześniej nie były nagradzane ani publikowane (również w internecie).
4. Każda praca winna być podpisana godłem słownym. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę, w której podaje się godło autora i jego dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy dorośli twórcy, bez względu na przynależność do związków twórczych.
6. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs po jednym utworze w każdej kategorii.
7. Każda praca nie może przekroczyć 5 stron formatu A4 wydruku komputerowego czcionką Times New Roman rozmiar 12. Należy przesłać trzy egzemplarze każdej pracy.
8. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.
9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
10. Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, ul. Mostowa 12 D, 16-300 Augustów.
11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na ich publikację w wydawnictwie, prasie i zasobach internetowych. W stosunku do nagrodzonych i wyróżnionych utworów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji, cytowania i publikacji bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium za prawa autorskie.
12. Osobom nagrodzonym zostaną przyznane nagrody pieniężne, zaś wyróżnionym – rzeczowe.
13. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Jury może przyznać również wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Od werdyktu jury nie ma odwołania.
Terminy:
1. Prace należy przesłać w terminie do 15 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2018 roku. Na uroczyste podsumowanie zostaną zaproszone osoby, których prace zdobędą nagrody lub wyróżnienia. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie przesyłają nagród pocztą.


30 sierpnia 2013


Kończą się  już zajęcia w ośrodku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka”. W pracowni rękodzieła trwają ostatnie szlify zdobień na elementach  techniką decoupage, haftu krzyżykowego i malowania na szkle. Pracownia ogrodnicza pełną parą wkracza w sezon zbiorów ogórków, pomidorów i cukinii. Pozostało jeszcze mnóstwo warzyw w ogrodzie typowo jesiennych, które muszą poczekać do września i października. Trwają prace konserwacyjne mebli ogrodowych, by przetrwały zimę i mogły jeszcze służyć w przyszłym roku. Uczestnicy pracowni kulinarnej sprawdzają nabyte umiejętności w kuchni poprzez samodzielne przygotowania prostych posiłków. (more…)


28 sierpnia 2013


Sierpień jest miesiącem Maryjnym, toteż nie ma żadnego zdziwienia, że w naszej ojczyźnie jak nigdzie na świecie wędrują pielgrzymi do miejsc słynących ze szczególnych łask, naznaczonych obecnością  Najświętszej Panienki. My kochamy Maryję i również włączamy się w tę polską tradycję pielgrzymowania.  Wybraliśmy się do Studzienicznej – miejsca szczególnych uzdrowień wyproszonych przez Maryję. Tu od wieków  okoliczni  mieszkańcy doznawali ogromu łask, często pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, uzdrowień z cierpienia fizycznego i duchowego. Tu nasza Mateńka powitała nas swoim Otwartym Sercem obdarowując wszystkich radością, słoneczną pogodą i miłą atmosferą. Po Mszy Św. zwiedzaliśmy piękną okolicę, podziwialiśmy uroki jezior z cudownymi liliami wodnymi, robiliśmy zdjęcia, a potem przygotowaliśmy ognisko z kiełbaskami. Posileni i wypoczęci, pełni pozytywnej energii wróciliśmy do swoich domów.


Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia»

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.