Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
21 grudnia 2011


Akademia Psychoedukacji
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance zaprasza pracowników placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób  niepełnosprawnych intelektualnie i po kryzysach psychicznych oraz osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy i podnoszeniem umiejętności w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi na specjalistyczne szkolenie, które odbędzie się w dniach 28-29.12.2011 r. w Ośrodku.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego.

Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji psychospołecznej osoby niepełnosprawnej oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi pracy z osobami niepełnosprawnymi, aby ułatwić jej codzienne funkcjonowanie kształtując umiejętności życiowe, społeczne i zawodowe. Tematyka szkolenia: jak pomagając chronić się przed wypaleniem zawodowym, praca z osobą uzależnioną, niektóre aspekty zaburzeń nerwicowych, funkcjonowanie zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego, zasady efektywnej komunikacji.

Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w ramach zadania „Akademia Psychoedukacji – zrozumieć i pomóc”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpoczyna ono cykl szkoleń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, rodzin, a także terapeutów, psychologów, instruktorów terapii zajęciowej pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się na co dzień pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i po chorobach psychicznych, a także wszystkich innych zainteresowanych tym problemem.

Zgłoszenia i kontakt: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów, Tel.: 87 6430100, e-mail: sisg@sisg.org.pl.


29 sierpnia 2011


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie zaprasza do udziału w FESTYNIE INTEGRACYJNYM, w ramach którego zorganizowany zostanie konkurs wypieku ciast pod hasłem „KURIAŃSKI SĘKACZ”.

W ramach konkursu osoby niepełnosprawne zaprezentują swoje umiejętności cukiernicze w szerszym gronie. Celem działania jest promocja rozmaitości cukierniczych
w wykonaniu osób niepełnosprawnych. Festyn odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Szkoleniowego w Kuriance k/Lipska, 24 września 2011 r. o godzinie 11.00. Przedstawione zostaną wypieki wykonane przez osoby niepełnosprawne, a nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom.

PROGRAM FESTYNU:

  • 11.00 – oficjalne rozpoczęcie Festynu Integracyjnego, powitanie zebranych
  • 11.15 – wystawa wyrobów cukierniczych zgłoszonych do konkursu „Kuriański Sękacz”, powołanie jury
  • 11.30 – tańce i zabawa przy udziale Zespołu Muzycznego z ŚDS Suwałki
  • 13.00 – poczęstunek „Bigos w Plenerze”
  • 13.30 – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, osoba nagrodzona prezentuje swój wyrób, przekazując wszystkim sposób i technikę wykonania
  • 14.30 – degustacja konkursowych wyrobów cukierniczych z „małą czarną”
  • 15.30 – zakończenie wspólną zabawą i tańcami

„Kuriański sękacz”  Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od PFRON

 


16 czerwca 2011


Od 1 października 2010r. do 31 stycznia 2011r w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance trwała realizacja projektu „Moje miejsce, Mój świat, Mój dom” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. 23 osobowa grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie z okolic Lipska uczestniczyła w zorganizowanych tam działaniach: zajęcia w pracowni kulinarnej i stolarskiej, zajęcia z doradcą zawodowym, psychoterapia i biblioterapia skierowana była zarówno do osób niepełnosprawnych i ich najbliższych.




31 stycznia odbyły się integracyjne warsztaty kulinarne w Galerii Smaku w Augustowie. Uczestnicy realizowanego projektu „Moje miejsce, Mój świat, Mój Dom” z Ośrodka z Kurianki wraz z chętnymi rodzicami  w ramach integracji z osobami po kryzysie psychicznym spotkali się w galerii Smaku w Augustowie , by wymienić swoje doświadczenia kulinarne, zaczerpnąć nowe pomysły i wspólnie przygotować uroczysty posiłek. W miejscu pracy firmy cateringowej uczestnicy oglądali profesjonalny sprzęt gospodarstwa domowego, przystosowane sale do działań zadaniowych, a także w oparciu o relacje i wypowiedzi tam pracujących osób poznali specyfikę firmy. Mogli również doświadczyć pracy, poczuć się zawodowym kucharzem uczestnicząc we wspólnie zorganizowanych warsztatach kulinarnych. Efektem warsztatów w galerii stał się przygotowany obiad wraz z deserem podany przy elegancko nakrytym stole.

 

















Strona 1 z 212

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.