Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
2 kwietnia 2012


W ośrodku widać i czuć zbliżające się Święta Wielkanocne. Zapach pieczonych ciast przez uczestników pracowni kulinarno-cukierniczej roznosi się po całej okolicy. Są to mazurki, baranki i zajączki wykonane z ciasta kruchego. W pracowni rękodzieła czuć zapach farby i gorącego wosku, gdyż tu powstają różnorodne pisanki wykonane metodą tradycyjną. Z uwagi na to, że mamy wielki tydzień – najlepszy czas wegetacji, rozsadzamy kwiaty, robimy rozsadę warzyw, wysiewamy do skrzynek zioła i kwiaty. Uczestnicy z pracowni ogrodniczo-porządkowej, oprócz prac związanych z sadzeniem roślin robią świąteczne porządki i przygotowania do śniadania wielkanocnego w ośrodku.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(more…)


14 marca 2012


Uczestnicy projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” z gmin Lipsk i Płaska są przywożeni do  Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowego w Kuriance, w którym już od stycznia 2012 funkcjonują pracownie: kulinarno – cukiernicza, ogrodniczo – porządkowa, rękodzieła i plastyki.

W pracowni kulinarno – cukierniczej osoby  pod kierownictwem instruktora, uczestnicy uczą  się samodzielnego przygotowania dań, nakrywania do stołu, wypieku ciast, poznają wartości odżywcze produktów. W ramach tych zajęć powstają pyszne posiłki dla pozostałych uczestników.

W pracowni rękodzieła i plastyki rozwijają swoje zainteresowania plastyczne i zdolności manualne w takich technikach jak: malowanie na szkle, haft krzyżykowy, decoupage, malowanie olejne, układanie kompozycji kwiatowych, batik, wyroby sztuki ludowej  itp. Wykonane prace będą wystawiane w holu ośrodka.

Natomiast uczestnicy pracowni ogrodniczo – porządkowej,  w okresie zimowym, poznają zasady właściwej hodowli i przechowywania warzyw i owoców. Przygotowują rozsadę do ogrodu (warzywa, zioła). Dbają również o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Ośrodek w Kuriance posiada także salę wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, w której 3 razy w tygodniu rehabilitant prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji fizycznej (rehabilitacja indywidualna i grupowa).

Uczestnicy projektu oraz ich rodziny i opiekunowie mają również wsparcie psychologiczne.

(more…)


21 listopada 2011


Zapytanie o cenę wykonania usługi adaptacji pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-20.255/11 zwraca się z prośbą o wycenę kosztów realizacji adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń
budynku Ośrodka Rehablitacyjno-Szkoleniowego w Kuriance k/Lipska. Koszt całkowity adaptacji jest niższy niż 15.000 EURO netto.
Adaptacja obejmuje następujący zakres prac:
1. Likwidacja progów wewnątrz budynku.
2. Poszerzenie otworów drzwiowych do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych do szerokości 105 cm i zamontowanie nowych drzwi
3. Dostosowanie WC i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie ich w muszle ustępowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pochwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń, dozowniki mydła, papierowe ręczniki itp. umieszczone w sposób pozwalający na korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W toalecie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić dojazd wózkiem inwalidzkim do wszystkich dostępnych urządzeń, a oprócz wymaganych dla każdego z urządzeń przestrzeni manewrowych, przestrzeń manewrową o wymiarach 150×150 cm.
4. Adaptacja kuchni do potrzeb pracowni gastronomicznej.
5. Zmiana instalacji elektrycznej, zmiana wysokości rozmieszczenia gniazdek, włączników.
6. Sprawdzenie stanu technicznego tynków i w zależności od tego dokonanie ich naprawy bądź wymiany.

Do pełnej oceny sytuacji w budynku niezbędne jest zapoznanie się z warunkami na miejscu wykonywania adaptacji.

Adres: Ośrodek Rehablitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance k/Lipska, Kurianka 43, 16-315 Lipsk.
Termin realizacji adaptacji: 31.12.2011 r.

OWK Zapytanie O Cenę


20 września 2011


Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie rozpoczyna realizację projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne umysłowo posiadające orzeczenia w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkujące w gminach Lipsk i Płaska.

Uczestnikom projektu  proponujemy rehabilitację społeczną i zawodową w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance poprzez:

 • doradztwo zawodowe
 •  zajęcia w  pracowniach mające na celu rozwijanie zainteresowań zawodowych i przygotowanie do podjęcia pracy
 • poradnictwo psychologiczne
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnienie ruchowe

Rehabilitacja rozpoczyna się w październiku 2011r. cyklem zajęć z doradcą zawodowym, na których uczestnicy na podstawie IPD zostaną zakwalifikowani do

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych  zostanie 8 kobiet oraz 7 mężczyzn. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie przyjmowanych i weryfikowanych kwestionariuszy rekrutacyjnych. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • tel. biura projektu 876430100
 • lub osobiście  – OR-Sz Kurianka 43 w godz.8.00- 15.00

 Oferujemy  pomoc w wypełnianiu kwestionariusza

Icon of OW Formularz Rekrutacyjny OW Formularz Rekrutacyjny (355.5 KiB)
Icon of OW Regulamin Rekrutacji OW Regulamin Rekrutacji (323.5 KiB)
Icon of OW Ulotka OW Ulotka (315.5 KiB)


10 września 2011


Ruszył projekt pn. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka ” współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

Cel główny projektu :Stworzenie możliwości rozwoju i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Lipsk i gminę Płaska.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele  szczegółowe:

 • włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej
 • zwiększenie zaradności osobistej i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych
 • rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym
 • usprawnianie organizmu i zmniejszanie pogłębianiu się dysfunkcji
 • utworzenie stałej formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku wiejskim Gminy Lipsk i Płaska

Strona 7 z 7« Pierwsza...34567

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.