Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
6 czerwca 2018


Jeszcze tylko do  15 czerwca 2018 r. można nadsyłać prace do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”, poświęconym postaci błogosławionej Marianny Biernackiej, patronki życia, macierzyństwa, teściowych. W roku 2018 obchodzimy 130 rocznicę urodzin oraz 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionej. Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą, na terenie dzisiejszej diecezji ełckiej. Została rozstrzelana 13 lipca 1943 r. w fortach niedaleko wsi Naumowicze pod Grodnem i w ten sposób ocaliła życie swojej synowej, która była w stanie błogosławionym. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”
Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance.
Cele konkursu:
– upamiętnienie 130 rocznicy urodzin i 75 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
– pogłębienie znajomości życia i ofiarnej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
– rozbudzenie zainteresowań postacią patronki teściowych i dzieci nienarodzonych,
– rozwijanie talentów literackich.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– poetyckiej,
– prozatorskiej.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby dorosłe.
3. Prace powinny być autorskimi tekstami poszczególnych uczestników. Wymaga się, aby wcześniej nie były nagradzane ani publikowane (również w internecie).
4. Każda praca winna być podpisana godłem słownym. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę, w której podaje się godło autora i jego dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy dorośli twórcy, bez względu na przynależność do związków twórczych.
6. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs po jednym utworze w każdej kategorii.
7. Każda praca nie może przekroczyć 5 stron formatu A4 wydruku komputerowego czcionką Times New Roman rozmiar 12. Należy przesłać trzy egzemplarze każdej pracy.
8. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.
9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
10. Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, ul. Mostowa 12 D, 16-300 Augustów.
11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na ich publikację w wydawnictwie, prasie i zasobach internetowych. W stosunku do nagrodzonych i wyróżnionych utworów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji, cytowania i publikacji bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium za prawa autorskie.
12. Osobom nagrodzonym zostaną przyznane nagrody pieniężne, zaś wyróżnionym – rzeczowe.
13. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Jury może przyznać również wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Od werdyktu jury nie ma odwołania.
Terminy:
1. Prace należy przesłać w terminie do 15 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2018 roku. Na uroczyste podsumowanie zostaną zaproszone osoby, których prace zdobędą nagrody lub wyróżnienia. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie przesyłają nagród pocztą.

Podziel się na:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Grono.net
  • MySpace
  • PDF
  • Poleć

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.