Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
10 września 2011


Ruszył projekt pn. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka ” współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

Cel główny projektu :Stworzenie możliwości rozwoju i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Lipsk i gminę Płaska.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele  szczegółowe:

 • włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej
 • zwiększenie zaradności osobistej i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych
 • rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym
 • usprawnianie organizmu i zmniejszanie pogłębianiu się dysfunkcji
 • utworzenie stałej formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku wiejskim Gminy Lipsk i Płaska
Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Grono.net
 • MySpace
 • PDF
 • Poleć

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.