Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
6 grudnia 2012


W Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriace zakończyła się realizacja projektu pt. “Potrzebne światło”. Projekt był realizowany na podstawie umowy zawartej między Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych a Gminą Lipsk i został dofinansowany ze środków Gminy Lipsk.  Zadanie polegało na dostosowaniu instalacji elektrycznej do potrzeb Ośrodka i prowadzonych tam zajęć. Adresatami zadania były osoby niepełnosprawne, korzystające z rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dzięki realizacji zadania wzrosło bezpieczeństwo uczestników zajęć i stworzone zostały bardziej przyjazne warunki do zajęć.

W ramach projektu wykonano nowe przyłącze elektryczne do budynku i skorygowao istniejącą instalację elektryczną. Nowe przyłącze do budynku zostało wykonane przez Zakład Energetyczny, przygotowanie instalacji w budynku zostało wykonane przez uprawnionego elektryka. Przeprowadzono także badania całej instalacji pod kątem przeciwporażeniowym (zerowania i oporności). Dziękujemy Gminie Lipsk za wsparcie działań Ośrodka.

Podziel się na:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Grono.net
  • MySpace
  • PDF
  • Poleć

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.